Každá návštěva třídy začíná shlédnutím tohoto videa.

Jsme ve třídě jedné z příbramských středních škol, ve třídě plné studentů, kteří se nejistě dívají směrem, kde společně s pracovníky Nalžovického zámku a zdravotně postiženými klientkami sedíme. Hodina začíná poněkud jinak, než jsou zvyklí. Tváře mladých studentů se pomalu mění a s různými emocemi se jejich oči upírají na plátno projektoru. Začíná film, který odkrývá mnoho let obestřených tajemstvím. Film o tom, jak kdysi žili zdravotně postižení lidé v Nalžovickém zámku.

Takto začíná každá naše návštěva, jednotlivě po školách. Představujeme studentům život zdravotně postižených v podobě, v jaké ho žili před několika lety a věřte, že by to nikdo z vás nechtěl zažít.... Naproti tomu porovnáváme, jak ho žijí teď a jaký kus cesty udělali pod novým vedením a personálem Nalžovického zámku.   Zdravotně postižené klientky slečna Adriana a Žaneta, které ve filmu se svými zpověďmi účinkují, sedí vedle mě a dívají se společně s námi. Pociťuji respekt a velký obdiv za to, že zvládly natáčení a že se na to dokáží dívat v klidu za přítomnosti cizích lidí. Tyto dvě ženy žily v ústavu v nedůstojných podmínkách, chodily na procházky jen v určenou hodinu, jen okolo nádvoří, někteří klienti se na vycházky nedostali vůbec.  Tyto dvě ženy zažily hromadnou osobní hygienu, kdy čekaly bez oblečení ve frontě, než na ně přijde řada. Někdy musely umýt jiného klienta, ač to příslušelo pracovníkům zařízení.

Dnes už ve třídě po skončení filmu povídají o tom, jak žijí v chráněném bydlení v Příbrami a jak se naučily o sebe starat, telefonovat, nakupovat, žehlit, vařit. Velmi oceňují možnost pracovat. Můžou jezdit sami autobusem. Prostě výčet činností pro vás běžný, ale pro ně ještě nedávno nedostupný.

Věříme, že právě u takto mladých lidí, jakými jsou studenti škol, dokážeme probudit respekt, empatii, ohleduplnost a hlavně poznání.  Vážit si sám sebe, být vděčný za své zdraví a bytí. Věříme, že pokud dnes potkají postiženého člověka, nebudou se odvracet a přijmou fakt, že tito lidé si zaslouží žít mezi námi a ne v ústraní a izolaci. Tým Nalžovického zámku, který stojí za touto změnou, i nadále chrání a brání práva těchto lidí. Nezapomínejme, že i přesto, že mají svá omezení, velmi citlivě vnímají lidskou ignoranci, či zlobu. Smysl projektu vidíme především v osvětě. Čím více lidí bude zasvěceno, tím bezpečnější pro osoby s jakýmkoliv postižením bude tento svět.

Ředitelka Nalžovického zámku, paní Mgr. Lenka Mottlová, pod jejímž vedením proces změn probíhá, říká: „Cílem projektu je studentům středních škol přiblížit život zdravotně postižených a důvody, které nás vedou k opouštění ústavu v Nalžovickém zámku. Je zcela jisté, že život v komunitě je pro všechny strany obohacující. Proč by měli postižení žít v lokalitách bez kontaktu s okolím, v prostředí, které je limituje a nevede je k jejich seberozvoji? Podílet se na tomto projektu nás všechny moc baví!“

                                                                    

Poděkování

Naše poděkování patří všem studentům, kteří tento projekt absolvují a velké díky patří vedení, včetně profesorů Gymnázia Příbram, Gymnázia Pod Svatou Horou Příbram a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Příbram, kteří nám umožnili tento projekt uskutečnit.  
 
Velké díky patří také:

  • paní Šárce Nosákovcové, která vytvořila úvodní video pro projekt
  • panu Radkovi Velebilovi, který průběh projektu nafotil přímo ve školách. viz fotogalerie
  • panu Martinovi Zoubkovi (4F Studio), který fotil klienty ve svém ateliéru a také v chráněném bydlení Příbram. viz fotogalerie
  • kientům z chráněného bydlení Příbram, kteří jsou aktéry projektu. Paní  Irena, slečny Žaneta a Adriana, pan Eman.- viz fotogalerie
  • všem pracovníkům Nalžovického zámku, kteří pomohli, od příprav, až po realizaci projektu
                          
 
 
Zaujal vás projekt? V případě zájmu o návštěvu i vaší školy pište na dejmesisanci@centrum.cz